Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach wakacyjny czas spędził ze swoimi uczestnikami w sposób barwny i twórczy. W czasie dwóch letnich miesięcy przeprowadziliśmy w klubach i świetlicach wiejskich oraz w samym GOK-u 15 warsztatów „Apetyt na świat!”, plenery malarskie (w sumie w 4 miejscowościach) oraz 6 akcji teatralno-animacyjnych, w których wsparli nas aktor lalkowy Tadeusz Sobczak oraz Karuzela Kultury.  W sumie w naszych aktywnościach wzięło udział blisko 350 uczestników!

W Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach w lipcu odbyła się II Letnia Szkoła Ceramiki, RAKU.

W lipcu, instruktorka tańca GOK – Basia Breś zaprosiła chętne dzieci i młodzież na warsztaty taneczne, a cieszącą się co roku dużą popularnością Letnią Szkołę malarstwa dla Dzieci w sierpniu poprowadziła malarka Danuta Krajewska.

Ponad to Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach wsparł organizację 650-lecia wsi Gradki.

Wakacje kończymy dwiema dużymi imprezami:

  • Konkursem Kulinarnym „O Graniec Kłobuka” w Tuławkach (27 sierpnia 2016 roku);
  • „Kiermasem Warmińskim” w Brąswałdzie (4 września 2016 roku).

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję