Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach została beneficjentem dwuletniego programu

BLISKO – Biblioteka I Lokalność I Inicjatywy Społeczność I Kooperacja I Oddolność (2021-2025)

stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w ramach Priorytetu 4,

którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł na realizację projektu: „Biblioteka Blisko–Integracji Siedlisko”.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez organizację różnorodnych działań edukacyjnych i animacyjnych zarówno w przestrzeni bibliotecznej, jak i poza nią. Zorganizowane zostaną spotkania autorskie, warsztaty: literackie, artystyczne, proekologiczne, kamishibai oraz plenery, a także trzy projekty oddolne przeprowadzone przez przedstawicieli społeczności lokalnych.
 
Realizację zadania:„BIBLIOTEKA BLISKO- INTEGRACJI SIEDLISKO” rozpoczyna projekt „Śladami przeszłości”,
który obejmuje cztery spotkania:
 
„Gwary uczyłem się od dziadków’” – spotkania z Łukaszem Ruch 
8.05.24 r. o godz. 17.00 – spotkanie dedykowane dorosłym i młodzieży
18.05 o godz. 10.00 – spotkanie dedykowane dzieciom i młodzieży.
 
„Tu jest moja Warmia” – spotkania z Jadwigą Orzołek–Jończyk
22.05.24 r. o godz. 17.00 – spotkanie dedykowane dorosłym i młodzieży
08.06. 24 r. o godz. 10.00 – spotkanie dedykowane dzieciom i młodzieży.
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a chęć udziału należy zgłosić w Bibliotece Publicznej w Dywitach.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Operatorzy Programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję