Wyniki Konkursu!

 

 

„Jak wygląda „BU”? To hasło Gminnego Konkursu Plastycznego 2021. 

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Dywity do udziału w Konkursie.

Jak może wyglądać „Bu”? Tajemnicza postać mieszka na stalowej planecie, uwielbia kosmiczne podróże, wymyślanie i poznawanie mieszkańców kosmosu.

Jeśli masz pomysł wykonaj pracę plastyczną i przynieś ją do GOKu. Czekamy na wasze prace do 26 maja.

Warunki Konkursu:

  • Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką podanego tematu.
  • Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage, grafika komputerowa itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych niebędących obrazami (np. makiety itp.).
  • Każdą pracę należy z tyłu czytelnie opisać: imię, nazwisko, klasa, wiek oraz nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca (rodzic lub nauczyciel). Jedna osoba może zgłosić jedną autorską pracę, wykonaną samodzielnie.
  • Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych.
  • Instytucje dołączają listę uczestników i nauczycieli przygotowujących dzieci do Konkursu.

Kategorie wiekowe Konkursu:

  • Przedszkole od 5 lat i zerówka
  • Szkoła Podstawowa klasy I-III
  • Szkoła Podstawowa klasy IV –VI
  • Szkoła Podstawowa klasy VII -VIII

Czas trwania konkursu: 14.04.2021r. – 01.06.2021r.

Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora – 26.05.2021r.

Więcej szczegółów w Regulaminie:

Regulamin_Gminnego_Konkursu_Plastycznego_2021

Karta zgłoszenia_Gminny_Konkurs_Plastyczny_2021

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję