Mikołajkowe Klimaty – kiermasz rękodzieła świątecznego online

 

 

 

 

 

 

Celem tego wydarzenia jest  wspieranie lokalnych rękodzielników oraz organizacji z terenu gminy Dywity.

Zasady udziału rękodzielników w kiermaszu on-line:

 1. Uczestnictwo w Mikołajkowych Klimatach online polega na udostępnieniu przez GOK w Dywitach na Facebooku oferowanych przez Wystawcę produktów i usług oraz informacji o  prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Umożliwia on opublikowanie zdjęć i opisów lub przekierowanie użytkownika strony do witryny internetowej Wystawcy lub jego profilu na platformie Allegro, Instagram lub Facebook.
 2. Udział w Kiermaszu Mikołajkowe Klimaty online należy zgłosić wysyłając formularz mailowo na adres gokdywity@wp.pl.
 3. Wypełnienie Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Mikołajkowych Klimatach online oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. GOK nie weryfikuje poprawności czy kompletności podawanych przez Wystawcę informacji.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 grudnia 2020r.
 6. Wystawca zobowiązany jest podać dane do udziału w kiermaszu: imię nazwisko/ nazwę firmy/ telefon kontaktowy/ adres mailowy/ odnośnik do profilu na facebooku lub adres strony internetowej oraz wyraźne zdjęcia sprzedawanych prac/ informację, kto wykonał zdjęcie/ imię i nazwisko autora prac.

Weryfikacja zgłoszeń

 1. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostanę zweryfikowane pod względem rodzaju oferowanych przedmiotów/usług.
 2. Do udziału w kiermaszu zgłaszać się mogą rękodzielnicy z terenu Gminy Dywity i okolic oraz osoby biorące udział w poprzednich edycjach kiermaszu.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie.

Przebieg wydarzenia

 1. Na profilu wydarzenia na facebook organizator będzie umieszczał zdjęcia wraz z opisem oraz kontaktem do rękodzielnika.
 2. Osoby zainteresowane kupnem będą kontaktowały się bezpośrednio ze sprzedającym.
 3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzane transakcje.
 4. Prezentacje odbywać się będą w terminie od 7 do 20 grudnia 2020r.

Zasady prowadzenia działalności i Oświadczenia

 1. Uczestnik Kiermaszu „Mikołajkowe Klimaty” 2020, który dystrybuuje żywność ma obowiązek posiadania aktualnych dokumentów do kontaktu z żywnością.
 2. Jeśli będą wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Wystawca zobowiązany będzie do posiadania zgód osób uprawnionych
  z praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw patentowych, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku,
  w sytuacji, gdy Wystawca z takich praw będzie korzystać.
 3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób współpracujących
 4. Wystawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialności w stosunku do swoich klientów.
 5. Sprzedający zobowiązani są do złożenia oświadczeń dot. RODO (zgoda na opublikowanie kontaktu), oświadczenia o rozliczeniu się
  z Urzędem Skarbowym, za pośrednictwem strony internetowej.

Link do formularza:

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję