Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach

poszukuje kandydatów\ kandydatek

na samodzielne stanowisko:

specjalista ds. animacji kultury pracowni muzycznej

 

Wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury. ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

 

Planowany termin zatrudnienia – od dnia 01 marca  2023 r.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć wokalnych.
 2. Prowadzenie zajęć instrumentalnych, np.: nauka gry na gitarze.
 3. Obsługa nagłośnienia.
 4. Organizacja przeglądów, festiwali, konkursów wokalnych oraz innych imprez muzycznych.
 5. Ścisłą współpraca z biurem organizacji imprez GOK w Dywitach.
 6. Przygotowywanie wniosków dotacyjnych, grantowych.
 7. Tworzenie nowych form aktywności kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Dywity.
 8. Tworzenie i koordynowanie autorskich projektów zmierzających do podniesienia atrakcyjności oferty GOK w Dywitach.

 

Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie min. średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkoleniami o charakterze muzycznym;
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
 3. Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu grup artystycznych;
 4. Umiejętność posługiwania się sprzętem elektroakustycznym;
 5. Obywatelstwo polskie;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Wysoka kultura osobista;
 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 11. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

Wymagania pożądane

 1. Dobra organizacja pracy;
 2. Kreatywność, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 3. Doświadczenie zawodowe;
 4. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 5. Prawo jazdy, możliwość wykorzystania z prywatnego pojazdu do celów służbowych.
 6. Dyspozycyjność (praca popołudniami i w weekendy).
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 3. Własnoręcznie podpisane Oświadczenie, według załączonego wzoru.
 4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 20 lutego 2023 r., godz. 16.00.

Zeskanowane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: sekretariat@gokdywity.eu wpisując w temacie wiadomości: instruktor grup muzycznych i ds. organizacji imprez w GOK w Dywitach.

Procedura rekrutacyjna

 1. Rekrutacja rozpoczyna się od analizy dokumentów aplikacyjnych Kandydatów\ Kandydatek na stanowisko.
 2. Wybrani Kandydaci\ Kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.
 3. Rozmowa rekrutacyjna będzie polegać na sprawdzeniu umiejętności i kompetencji Kandydata\ Kandydatki.

Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (89)512-01-23, 530-745-054.
 2. Nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach zastrzega prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego lub braku rozstrzygnięcia naboru, bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora grup muzycznych

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję