O tym, że filozofia może być ciekawa i warto poznawać ją w każdym wieku, przekonali się uczestnicy „Spotkań z myślą dojrzałą” podczas cyklu zajęć filozoficznych dla seniorów.

Projekt „Spotkania z myślą dojrzałą”, czyli filozofia dla seniora to efekt współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorką i koordynatorką projektu była Katarzyna Ossowska – animatorka GOK w Dywitach, z wykształcenia doktor filozofii. Skąd pomysł na taki projekt? Z potrzeby pokazania, że filozofowanie to naturalny element naszej codzienności, niezarezerwowany jedynie dla murów uniwersyteckich, a filozofia może być praktycznym narzędziem przydatnym w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

 
„Spotkania z myślą dojrzałą” to jeden z dziewięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” organizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Projekt był dofinansowany także ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jednym
z podstawowych celów całego konkursu było nawiązanie współpracy podmiotów z dziedziny kultury i edukacji, stąd pomysł na wspólne działanie ośrodka kultury i uniwersytetu.Od 4 września do 16 października 2020 roku pracownicy naukowi Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie zostali zaproszeni do udziału w projekcie, w ramach którego poprowadzili 7 spotkań wykładowo-warsztatowych dotykających najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień i problemów filozoficznych. Projekt otworzył prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, dyrektor Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, wykładem pt. „O prawdzie w czasach postprawdy”. Kolejni zaproszeni goście dotykali równie ważnych filozoficznych tematów
z wielu różnych dziedzin. Dr Agnieszka Biegalska przyjechała z wykładami pt. „Przyczynek do teorii miłości” oraz „Wola. Rzeczywistość czy wyobrażenie?”. Dr hab. Dorota Sepczyńska opowiedziała o rozumieniu w ujęciu niemieckiego filozofa Hansa-Georga Gadamera, a dr Tomasz Dreikopel zastanawiał się z uczestnikami, co znaczy „Stać się cnotliwym, cnotliwym nie będąc, czyli co Arystoteles miał na myśli”. Dr Jarosław Strzelecki spojrzał z seniorami na „Transhumanizm okiem filozofa”, zaś ostatnie spotkanie poprowadziła dr Marta Śliwa na temat kulturowego rozumienia czasu i przemijania.

23 października 2020 roku odbył się uroczysty finał projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Koordynatorka projektu wraz z dyrektor GOK w Dywitach Angeliką Stawisińską wręczyła podziękowania prowadzącym zajęcia oraz ceramiczne upominki, których autorką jest Joanna Zawadzka – instruktorka zajęć ceramicznych wOśrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach. Ostatnie spotkanie było też okazją do podsumowań  i planowania, ponieważ mimo zakończenia projektu grupa naszych seniorów-filozofów ku radości organizatorów wyraziła wyraźny niedosyt w poznawaniu tej pięknej dziedziny!

Stało się tak zapewne dlatego, że na spotkaniach były poruszane fundamentalne problemy filozoficzne bliskie każdemu człowiekowi – zagadnienie wolności, prawdy, szczęścia, sposobów myślenia, poznania rzeczywistości. Teoretyczne wprowadzenie było za każdym razem wstępem do tego, co w tych spotkaniach było najważniejsze – twórczej dyskusji. Seniorzy bardzo aktywnie włączali się do rozmowy i rozważań – wspólnego namysłu nad sprawami, nad którymi z pewnością zastanawiamy się na co dzień, ale w sposób nieusystematyzowany i nie zawsze świadomy.

Jak mówią sami uczestnicy, udział w projekcie był przygodą i podróżą po wielu wiekach myśli filozoficznej, która wzmocniła ich świadomość i umiejętności krytycznego myślenia. Był także wprawianiem się w dyskutowaniu i argumentacji. Dla większości osób, które zgłosiły się do projektu, był to pierwszy kontakt z filozofią. Tym bardziej cieszą więc pozytywne reakcje i opinie uczestników o podjętych działaniach: „Każdy wykład nie kończył się na sali, tylko u nas w domu! Po powrocie często dyskutowaliśmy o tym, co usłyszeliśmy za zajęciach”; „Wykład [o transhumanizmie – K.O] pobudził do zastanowienia się nad złożonością świata, nowymi technologiami i szukania odpowiedzi na to, czy mogą one przynieść dobro, czy zło”; „Dowcipna i pozornie lekka rozmowa o ważkich sprawach [wykład o cnocie – K.O]”; „Pani Dorota swoją charyzmą porwała nas do świata filozofii w sposób bezpośredni. Czuliśmy się równoprawnymi osobami w dyskusji”.

Filozoficzne piątkowe popołudnia stały się dla uczestników także przestrzenią do spotkania w kameralnym, przyjaznym gronie rówieśników, wymiany poglądów i życiowych doświadczeń w miłej atmosferze. Zajęcia z filozofii odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach po raz pierwszy, ale dzięki potencjałowi i entuzjazmowi uczestników 
z pewnością nie ostatni. Dzięki temu projektowi GOK wzbogacił się o nową formę edukacji kulturalnej – filozofia jest wszak bardzo ważnym elementem naszej kultury.

Tekst: Katarzyna Ossowska

Zdjęcia: GOK Dywity

 

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję