Zapisy na zajęcia ruszają 11 września 2023

ZAPISY WYŁĄCZNIE TELEFONICZNE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE GOK DYWITY

Zapraszamy na zajęcia od 2 PAŹDZIERNIKA 2023

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DYWITACH
Zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach są odpłatne

  • 45 zł miesięcznie za zajęcia odbywające się 1 raz w tygodniu
  • 55 zł miesięcznie za zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu
  • 50 zł Pracownia plastyczna młodych (warsztaty 2 razy w miesiącu)
  • 70 zł miesięcznie za zajęcia tkackie odbywające się w Świetlicy wiejskiej w Różnowie
  • 100 zł miesięcznie za zajęcia ceramiczne odbywające się w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach
  • 50 zł Sztukmistrzynie (warsztaty 2 razy w miesiącu) w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach.

Warsztaty prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach są odpłatne, cena warsztatów uzależniona jest od rodzaju i techniki warsztatu. GOK Dywity nie posiada jednego cennika opłat za warsztaty.
Płatności za udział w zajęciach dokonać należy najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto: WBS 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001 (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest opłata, oraz nazwę opłacanych zajęć).

Do pobrania – Regulamin zajęć stałych 2023.

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję