REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU SZTUKI CZYTANIA

w ramach VIII FESTIWALU SZTUKI CZYTANIA 18-20 LISTOPADA 2021

 

 1. Przegląd jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym, ma formułę otwartą.
 2. Przegląd skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół średnich i osób dorosłych oraz całych rodzin z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warunkiem udziału jest przygotowanie dowolnego utworu literackiego /wiersz, fragment prozy, fragment dramatu/ i jego interpretacja w formie czytanej. Forma teatralizacji powinna opierać się na dialogu co najmniej dwóch osób. Maksymalnie ilość uczestników wspólnego czytania nie powinna przekroczyć 8 osób.
 3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 4. Czytanie odbywa się w ściśle określonej konwencji – przy stoliku, bez użycia zbędnych rekwizytów, kostiumów i przesadnych działań scenicznych. Drobne ruchy (gesty, spojrzenia) pomagające w interpretacji są dopuszczalne, ale tak aby prezentacja nie miała charakteru czytania performatywnego. Uwaga odbiorcy musi być skupiona  wyłącznie na sugestywnym przekazie tekstu przez uczestnika.
 5. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie nagrania audio wideo prezentowanego czytania (plik mp4/avi poniżej 100mb lub link do pobrania) oraz KARTY UCZESTNIKA wraz z wymaganymi oświadczeniami do dnia 15 listopada 2021 r. na adres: gokdywity@wp.pl.
 6. Nadesłane prezentacje będą publikowane na profilach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach (Facebook, YouTube) 22- 28 listopada 2021r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru publikowanych czytań.
 8. Każdy z uczestników otrzyma upominek oraz dyplom.

 

ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU SZTUKI CZYTANIA PROSIMY NADSYŁAĆ

DO 15 LISTOPADA 2021 ROKU

elektronicznie na adres:  gokdywity@wp.pl.

DO POBRANIA: Karta Uczestnika PRZEGLĄDU Sztuki Czytania online 2021

 

REGULAMIN KONKURSU SZTUKI CZYTANIA

w ramach VIII FESTIWALU SZTUKI CZYTANIA 18-20 LISTOPADA 2021

 

 1. Konkurs jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym, ma formułę otwartą
  i obejmuje 4 kategorie wiekowe:
 • dzieci klas I-III,
 • dzieci klas IV-VI,
 • młodzież klas VII-VIII oraz szkół średnich,
 • osoby dorosłe.
 1. Warunkiem udziału jest przygotowanie dowolnego utworu literackiego /wiersz, fragment prozy, fragment dramatu/ i jego interpretacja w formie czytanej. Forma teatralizacji powinna opierać się na dialogu co najmniej dwóch osób. Maksymalnie ilość uczestników wspólnego czytania nie powinna przekroczyć 8 osób.
 2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
 3. Czytanie odbywa się w ściśle określonej konwencji – przy stoliku, bez użycia rekwizytów, kostiumu i bez jakichkolwiek działań scenicznych. Uwaga odbiorcy musi być skupiona  wyłącznie na sugestywnym przekazie tekstu przez uczestnika.
 4. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie bądź nadesłanie KARTY UCZESTNIKA wraz
  z wymaganymi oświadczeniami do dnia 15 listopada 2021 roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity, lub pocztą elektroniczną: gokdywity@wp.pl.

 1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Towarzystwa Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Teatru im. Stefana Jaracza
  w Olsztynie z dziedziny interpretacji aktorskiej, kultury mowy, recytacji, literatury.
 2. Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów:

  – dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości uczestnika,

 – interpretacja utworu,

–  kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Przed ogłoszeniem wyników jury przeprowadzi konsultacje warsztatowe dla uczestników.
 2.  

HARMONOGRAM PREZENTACJI KONKURSOWYCH

 

18.11.2021 /czwartek/ godz. 9:00 kategoria : dzieci klas I-II, IV-VI, VII-VIII i młodzież szkół średnich.

20.11.2021 /sobota/ godz.  10:00 kategoria: dorośli.

 

ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL SZTUKI CZYTANIA PROSIMY NADSYŁAĆ

DO 15 LISTOPADA 2021 ROKU

NA ADRES:   GMINNY OŚRODEK KULTURY W DYWITACH UL. OLSZTYŃSKA 28, 11-001 DYWITY,

 lub elektronicznie: gokdywity@wp.pl.

DO POBRANIA: Karta Uczestnika KONKURSU Sztuki Czytania 2021

 

S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y !

ORGANIZATORZY

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
 3. Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur w Olsztynie
 4. Gmina Dywity
 5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję