Zapraszamy do zapisów dzieci w wieku od 1 do 3 lat na zajęcia

senso-plastyczne  z elementami muzyki, zabawy i czytania książek.

 

Różnorodna forma zajęć pomaga odkryć dziecięce zainteresowania i talenty.

Staramy się stworzyć przyjazną atmosferę aby dzieci w naturalny sposób odnalazły się w grupie. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 1-3 lat
z opiekunem.

Cele:

  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • kształcenie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych,
  • rozwijanie sprawności ruchowej,
  • przeżywanie radości i zadowolenia podczas zabaw.
  •  

Zajęcia wspierają uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, samodzielności, poczucie satysfakcji z kreatywnego działania, elastyczne podejście
do zmian w stale zmieniającym się świecie, poczucie wiary we własne możliwości, zainteresowanie czytelnictwem.

ŚRODA:

Godz. 10:00 – 11:00  

Instruktor: Joanna Kitkowska.

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję